Only human

FB_IMG_1547502619751

Ik maak mij zorgen. Over een blogger die ik volg. Hij schrijft goed, hij schrijft eerlijk, zonder schroom. Als je zijn teksten leest dan kruip je als het ware in zijn hoofd en wordt deel van hem. Nu heeft hij soms een lastig hoofd. Maar dat maakt het juist fascinerend. Ik herken het wel, de verbondendheid zit erin dat ik dat hoofd redelijk snap. En de worsteling die een dergelijk brein bij tijd en wijlen met zich mee brengt. Hij schrijft erover zoals ik dat zou willen doen, rauw, ongekunsteld maar ik kan dat niet.  Ik durf mij niet op een dergelijke manier te laten zien. Hij is nu dus weken uit beeld en ik vraag mij moederlijk af of het goed gaat met hem. Hij is zeker een paar decennia jonger maar zijn verhalen spreken  aan tot de verbeelding. Zijn getob met relaties, werk, dat hoofd dus en overige levensperikelen. De gedachten die hij deelt maken wat los; de wil om erop door te filosoferen. Een vond ik erg ludiek en zou ik graag tot uiting zien komen. Zo stelde hij  voor dat het interessant zou zijn om op LinkedIn naast kwalificaties  een lijst op te nemen van alle psychische onvolkomenheden en eigenaardigheden. De cum laude afgestudeeerde directeur met psychopatische megalomane trekjes met een hang naar zwart lakleer; toegegeven dat maakt het plaatje compleet.

Ik begeef mij al een tijdje op LinkedIn en ik moet zeggen dat eenduidigheid troef is, ook al doet men nog zo zijn of haar best om zich te onderscheiden. Als Facebook de happy uitlaatklep is voor het persoonlijke leven (‘been there, done this, done that samen met mijn 10.000 goodlooking friends’) dan is LinkedIn het equivalent voor de noeste, creatieve, immer enthousiaste ambitieuze en slimme werknemer/ ondernemer. Vakinhoudelijke inspirerende bijdragen, posts over innovatieve ontwikkelingen, nieuwe werkmethodes, wel of niet dienend leiderschap, zelfsturende teams, is scrum tha bomb of op retour, boeken die als moeiteloos lijken te zijn gepubliceerd door een willekeurig lid, you name it het komt allemaal voorbij. Horden uitgelaten hondjes die hijgend voorbijsprinten op de digitale tijdlijn met als eindstreep: de promotie, of beter de heilige graal van zelfverwezenlijking door het werk.

De ratrace? Ik dacht dat dat iets was van de jaren ’90? We leven toch in het tijdperk van het spiritueel ontwaken?  Toegegeven er is meer aandacht voor het zoeken van de balans tussen privé en werk. Zelfontplooing en persoonlijke kernwaarden (‘wat zijn je intrinsieke drijfveren’, right) hebben zeker de aandacht maar hoe komt het dan dat afgelopen week in de media melding werd gemaakt dat het aantal gevallen van burn out bij de beroepsbevoling stijgende is. Zelfs van een niveau dat zorgelijk kan worden genoemd. Alle cursussen ‘360 dagen gelukkig’en trainingen ‘kom dichter bij jezelf’, ten spijt.

Volgens mij zitten we in een heel ander tijdperk, en deze fase staat haaks op het spirituele ontwaken. We zitten in de fase van de collectieve verwarring. En dat kan ook niet anders. Want we moeten veel. Zoveel dat we er verward van raken en behoorlijk ook. De omgeving veranderd onder invloed van technologische ontwikkelingen en die veranderingen gaan snel. We houden het niet meer bij. Culturele veranderingen ontwikkelen waar we bij staan, we raken in een snel tempo vervreemd van onze gebruiken en gewoonten. De ontkerkelijking heeft onze zingeving en de verbinding met het hogere ontkoppeld. Daar is een zekere spiritualiteit voor in de plaats gekomen maar dat vergt structurele oefening, concentratie en contemplatie. Zaken waar we juist niet meer aan toekomen of waar we geen prioriteit aan geven. Sociale structuren veranderen ook in een rap tempo. Het aantal alleenstaanden groeit evenals de eenoudergezinnen. Daar waar de zorg verdeeld werd staat een alleenstaande ouder er nu alleen voor. Naast vaak een veeleisende baan (er moet geld op de plank) de eventuele mantelzorg voor ouder wordende ouders en de 100 andere dingen die prio 1 lijken te hebben. We overzien het niet meer.

Daarnaast zijn we door de hogere welvaart in een zekere zin verwend geworden. De lat hebben we door de jaren heen steeds hoger voor onszelf gelegd en we meten onszelf af aan de lat van een ander. En ‘thats a scary place to be’. Want vanuit deze vergelijking verlies je het altijd. We dompelen ons daarmee in ontevredenheid en vanuit deze ontevredenheid en onrust gaan we vluchten. In-van-alles.

In drank, in drugs, in ongezonde relaties, in social media, in buitenissig koopgedrag, in het je zelf overschreeuwen of juist het in jezelf terugtrekken; in je eigen cocoon van zelf isolatie omdat de buitenwereld je uitput. Het vluchten in werk is ook een gevaarlijke omdat de hoeveelheid zelfbevestiging en erkenning  (die menigeen in het werk hoopt te vinden ) nooit genoeg zal zijn. Het voortdurend checken van je motieven in alle chaos is daarom belangrijk. Waarom doe je wat je doet? Wat levert het je op? Hoe voel je daarbij? En kan het ook anders?

In deze hele verwarrende context vergeten we dat we bovenal mens zijn met alles wat erbij hoort. Door de eisen die we aan onszelf stellen en aan de ander raken we verkrampt, gespannen en zijn niet langer aangehaakt op ons innerlijke kompas. Bovendien worden we streng, streng voor onze omgeving en streng voor onszelf. We vergeten dat  we mogen leren,  ervaren en experimenteren. Als we agile zo hard omarmen als werkvorm in onze werkomgeving laten we dat dan ook in ons persoonlijke leven doen. Onszelf en de ander fouten niet te hard aanrekenen want fouten moeten we maken, jong of oud. Daarin zit de ontwikkeling  We hoeven geen supermens te zijn, een superprofiel op een platform zoals LinkedIn. We zijn meer dan dat. En dat mag ook doordringen in de werkarena. De bewijsdrang mag wat minder.

Ik zal  daarom mijn profiel op LinkedIn aanvullen met de volgende tekst. “Daisy is meer dan haar opleiding, haar werk, haar angsten, haar twijfels; meer dan haar geploeter bij tijd en wijlen. Zij is beschouwend van aard en zij heeft een bewegelijke geest. Zij is een hardcore working mom met 2 dearest monsters en een kat die luistert naar de naam Happy (de Hapster). Zij is op zoek naar bijzonderheden in het leven. Ze is zwaarmoedig door het begin van hangende oogleden.  Maar verheugd omdat ze hiervoor denkt een oplossing te hebben gevonden. Zij kan dromen als een meisje en zich nog verwonderen. Gelukkig maar…”

Ps. En zij gelooft niet in assessments want die vindt zij nietszeggend. Althans nietszeggend over het IQ. Oh ja en aan hokjesdenken heeft zij een broertje dood.

 

Advertenties

Mijn vader mijn vriend

Het is vaderdag vandaag. Ik heb geen vader om naar toe te gaan. Om een cadeautje te brengen; sokken, scheerschuim, een nieuwe stropdas of een overhemd. Dit heb ik tot 4 jaar geleden wel gedaan. Altijd bracht ik hem een typisch vaderdagcadeautje met daarbij een grote zak gekleurde gomballen want die waren zijn favoriet. Hij was altijd blij met  wat hij kreeg, waardeerde het gebaar meer dan de gift zelf. Maar bij het uitpakken van de gomballen kregen zijn ogen altijd een extra glans. Het deed hem herinneren aan zijn kindertijd.

Mijn vader is van Indische komaf. Indo Europeanen zo werden de Indo’s ook wel genoemd. Opgegroeid in het voormalig Nederlands Indië uit een gezin van 7 kinderen. Zijn vader Eduard was opzichter op een suikerrietplantage en kwam uit een welgestelde familie. De liefde kruipt waar hij niet gaan kan. Eduard trouwde een Javaans meisje, zeer tegen de wil van zijn ouders in en werd daardoor verstoten uit het familienest. Om zo laag onder je stand te trouwen en dan ook nog met een inlandse dat accepteerden mijn  overgrootouders niet. Mijn broer heeft als tweede naam de naam van mijn opa gekregen; een mooi gebaar want voor mij staat die naam voor het onverzettelijke karakter wat mijn opa sierde. Hij liet zich niet manipuleren door geld of afkomst. Dat soort trivialiteiten lieten hem koud.

Mijn vader was de jongste van het gezin en was als kind redelijk vrij. Hij had oudere broers en zussen boven hem staan die het pad voor hem al hadden beslecht. Daarbij kwam het dat opa Eduard stierf op het moment dat mijn vader pas 3 jaar oud was. Hij heef hem dus nooit echt gekend en ontbeerde een vaderfiguur in zijn leven. Mijn opa stierf aan een nierziekte. Vanaf dat moment moest mijn oma het zelf rooien met hulp van een baboe en de giften die mijn welgestelde tantes (de zussen van mijn opa) haar gaven. Mijn tante Jo (ze is nu 98 jaar en als enige overgebleven van de familie) gruwelde hiervan. Ze hield er niet van om in afgedankte kleding te lopen van haar nichtjes en daar dankbaar voor te moeten zijn. Dat trotse gevoel dat herken ik wel maar dat terzijde.

Mijn vader was erg close met zijn zusje Jeanne. Het waren echte kameraden; zij stond in leeftijd ook het dichtst bij hem. Jeanne vroeg op een dag om een ijsje bij mijn oma. Het was tropisch warm en er stond een ijsventer op straat. Na veel gezeur mocht ze er een gaan halen. Daarna werd ze ziek. Heel erg ziek. Ze overleed een aantal dagen erna aan de gevolgen van een darmbacterie afkomstig uit het besmette ijs. Haar lievelingshond lag op haar bed toen ze weggleed, mijn vader stond erbij, wanhopig. Hij heeft hier nooit over gesproken. Het verhaal ken ik van mijn tante. Ik denk dat dit zijn eerste echte (jeugd)trauma moet zijn geweest.

Mijn vader heeft de oorlog meegemaakt, de Jappentijd en de onafhankelijkheidsstrijd daarna. In de oorlog werd het gezin uiteengerukt. Mijn tantes verdwenen in het vrouwenkamp. Mijn ooms werden tewerk gesteld aan de Birma spoorlijn of kwamen ook in kampen terecht op Java. Mijn vader verdween die jaren in de vergetelheid zo lijkt het. Hij moet ongeveer 14 a 15 jaar zijn geweest. Te oud om mee te gaan als kleine broer met mijn tantes, te jong om te werk te worden gesteld. Hij verdween in de gevangenis tussen de criminelen, dat is het enige wat hij mij hierover ooit heeft verteld. Verder zweeg hij over deze periode; het was te pijnlijk.
De naoorlogse periode was zwaar. De onafhankelijkheidsstrijd woedde (deels in en direct na de oorlog) en mijn ooms vochten als Knil’ers mee aan de zijde van Nederland. Zij hebben veel leed gezien en ervaren. Het waren praktisch gezien nog tieners. Daarover werd niets verteld; de Indische zwijgzaamheid drukt zeer op de genen, iets wat ik in de generaties erna terug vind. Mijn vader verbleef in die tijd deels bij mijn oma die als volbloed Javaanse enkele privileges had omdat ze geen Nederlandse roots had. Nadat de onafhankelijkheidsstrijd was beslecht (in 1949 was de onafhankelijkheid een feit) keerde min of meer het gewone bestaan weer terug. Ogenschijnlijk. Mijn vader werkte in Chilatjap en in het weekend kwam hij naar huis, naar mijn oma. Mijn ooms keerden langzamerhand ook weer terug naar hun reguliere banen.  Mijn tantes pakten hun werk op in de machinefabriek. Het was in deze periode dat iedereen zich wat meer kon ontspannen. Mijn tante Jo beschrijft dit als een leuke periode waarin er feestjes werden gegeven, iedereen elkaar ontmoette en er eindelijk weer wat plezier was na jaren van misere.
Mijn vader heeft tot 1958 in Nederlands Indië gewoond (toen dus al de Republiek Indonesië). Hij heeft er ondanks de moeizame jaren na de oorlog en de onafhankelijkheid zijn studie aan de HBS afgerond en werk gevonden in de vliegtuigbouw- en civiele techniek. Het liefst had hij altijd helicopterpiloot  willen worden vertelde hij mij later of luchtverkeersleider. Dit verklaart waarom ik ooit ook papieren voor een opleiding als helicopterpiloot heb opgevraagd. Ik heb er echter nooit iets mee gedaan. Ik was meer een balletmeisje zie je.

In de jaren tussen 1949 en 1958 werd het als Indo Europeaan steeds moeilijker om zich staande te houden in de Indonesische samenleving. De anti Europese sentimenten waren groot en iedereen die maar iets met Nederland (ooit de gehate overheerser) te maken had, kreeg langzamerhand de status van een tweederangsburger. Zo zat er niets anders op voor de familie om naar Nederland te komen; dat wil zeggen mijn ooms en tantes (inmiddels allen getrouwd in Indonesië en sommigen met kinderen) en mijn vader. Mijn oma was toen al op leeftijd en bleef in Indonesië onder het motto: ‘een oude boom moet je niet verplanten’. Ze had een klein weduwenpensioen en kon met hulp van de familie uit Nederland een eenvoudig bestaan hebben. Zij zag mijn vader pas na 30 jaar terug, vlak voor haar dood.

Mijn vader kwam als laatste ‘lichting’ (remigrant of vluchteling?) noodgedwongen naar Nederland. Op zijn paspoort stond immers formeel de Nederlandse nationaliteit; of hij zich nu wel of niet een Nederlander voelde. Op school had hij geleerd over klompen molens en sneeuw, hij had hier echter geen enkele affiniteit mee. Hij werd samen met zovele anderen het land uitgesmeten en Nederland kon vanuit haar koloniale verleden niet anders dan haar verantwoordelijkheid nemen en deze mensen opnemen. De meesten maakte de overtocht naar het koude vreemde land met de boot. Mijn vader kwam met het vliegtuig omdat hij vrijgezel was. Hij heeft de eerste jaren krom gelegen om zijn ticket terug te betalen. Ook al was hij al zijn  hele leven een Nederlands onderdaan, ook al had Nederland eeuwenlang geplunderd en geprofiteerd van dit gouden eiland, er moest en zou worden terugbetaald.

In Nederland aangekomen startte mijn vader opnieuw van onderaf aan. In Indonesië had hij een goede baan, hier werd zijn diploma niet erkend. Hij woonde in een pension, volgde een opleiding en vond werk. In een van zijn banen ontmoette hij mijn moeder die met hem te doen had. Hij zat daar maar eenzaam en verlaten op zijn kamer in een pension. Dus toen hij haar uitvroeg zei ze ja. De rest is history.

Ik heb mijn vader nooit horen klagen over het onrecht wat hem en vele anderen was aangedaan door de Nederlandse regering enerzijds en de nationalisten anderszijds. Wel heb ik hem eens heel boos zien worden in de tijd van de Tamil tijgers; de Shrilankezen die destijds naar Nederland vluchtten. Een aantal van hen haalden het nieuws omdat ze een hotel in brand hadden gestoken. Ze waren ontevreden met de leefomstandigheden hier en het gebodene. Mijn vader kon deze ondankbaarheid vanuit zijn achtergrond en hetgeen wat hij had meegemaakt niet verkroppen.

Ik ben een Indisch kind. Een kind van een Indische vader en een Nederlandse moeder. Nu ik ouder word voel ik deze roots steeds sterker. Ik ben als jongste in ons gezin opgegroeid in de tempo doeloe cultuur die na de overtocht van de Indische Nederlanders in Nederland onstond. De Nederlands Indische gemeenschap was sterk en had hun eigen gebruik en culturele gewoonten. Rondom het eten, rondom de diverse festiviteiten en de herdenkingen. Na de 40e dag na iemands overlijden bijvoorbeeld werd er flink gekookt, iedereen kwam langs en voor de overledene werd dan een bord met eten klaar gezet. Op deze wijze kon de spirit van de overledene zich echt losmaken en het huis verlaten. Als kind vond ik dit altijd erg eng want stel dat het bord leeg werd teruggevonden wat dan?

Ik ben dankbaar dat ik deze cultuur als essentieel onderdeel heb mogen meemaken in mijn opvoeding. Ik mis nu bij tijd en wijlen de typisch Indische feestjes, het gekwebbel van de tantetjes, het gelach en de goedmoedige en plagerige sfeer. Op de pasar malam voel ik mij weer even thuis en 1 tussen ‘de bekenden’. Mijn vader zat gevangen tussen 2 culturen.  Ik zag dat letterlijk als hij zijn erwtensoep met rijst en sambal at. Voor mij als kind heel gewoon. Nu krijg ik er een warm gevoel bij maar maakt het mij tegelijkertijd ook een beetje triest. Hij ervoer het niet zo die innerlijke tweestrijd (zo leek het) of gaf daar geen blijk van. Ik voel het misschien daardoor sterker dan hij ooit heeft gedaan.
Mijn identiteit is mede gevormd door deze nalatenschap. Ik denk dat elke Indo (toen een scheldnaam nu een geuzennaam) precies weet wat ik hiermee bedoel. Ik heb altijd gedacht dat de koloniale onderdrukking willens en wetens ergens in onze genen zijn geperst. De nederige bijna onderdanig houding, het niet voor jezelf op komen, grenzen moeilijk kunnen aangeven; het zijn allemaal herkenbare thema’s binnen mijn culturele groep. Het je altijd maar  moeten ‘aanpassen’. Iets wat erin werd gestampt. Ik kotste op deze houding als jong volwassene maar tegelijkertijd kon ik mij er niet aan onttrekken. Het was mijn culturele erfenis. Een zege en soms een vloek.

Ik ben trots op mijn afkomst nu. Het heeft mij gevormd en gemaakt tot wie ik nu ben. Ik ben trots op mijn vader. Zijn doorzettingsvermogen zijn onverzettelijkheid. Ik begrijp met de jaren beter wie hij was. Hoe het voor hem geweest moet zijn. De trauma’s die hij moest dragen.  De verantwoordelijkheid die hij voelde voor zijn gezin. Ik mis zijn barbecque kunsten maar gelukkig zijn deze gaven doorgegeven aan mijn broers. Zijn humor draag ik bij mij evenals zijn levenslessen om te blijven vertrouwen en positief te blijven wat er ook gebeurd. Bovenal mis ik hem zelf maar ben ik ook dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn.

Dank je wel pap. Een mooie vaderdag gewenst naar de plek waar jij nu bent. En dat is recht in mijn hart.

 

One Happy ‘Singel’

(Voor Margo)

Het is vandaag international Single’s Day! Wiehooe! Ik kon er niet omheen vanochtend. Ik kreeg de berichtjes om mijn oren geslagen via social media waar alerte mensen dan weer vanuit allerhande emoties op reageerden. Single’s Day,  zogezegd een Chinese traditie die is overgewaaid naar het westen als tegenhanger van Valentijnsdag, want Single’s zijn niet raar, gek, zielig of wat dan ook en dat mag de wereld weten! Dus de Single’s hebben vandaag hun speciale dag geclaimd waarmee ze ook de economie even boosten want een fijne bijkomstigheid is dat je jezelf als single even lekker ongenadig mag bevredigen (op allerlei manieren) dus ook met een cadeautje! Guess what, ik behoor tot de doelgroep. Ik ben een Single (of Singel zoals dat vaak genoemd wordt op datingsites, huiver en vertedering overvielen mij dan) en die Single status heb ik behoorlijk lang.  Gelukkig ben ik onbekend met het verschijnsel van goedwillende familieleden en vrienden die zich afvragen hoe het mogelijk is dat ik dit na al die tijd nog ben. Uitgezonderd de twee collega’s die mij kortgeleden deze hamvraag wel stelden. Ik reageerde daar uit onwennigheid nogal buitenissig op (stotterend en roodkleurend). Ze pikten mijn “ik heb het te druk voor een relatie’ antwoord niet en sommeerden  mij om mijn ‘take me i’m yours’ antenne aan te zetten waar vrijgezellige mannen in het voorbij gaan op konden intunen.  Hoe goed hun suggesties ook waren bedoeld ik vroeg mij serieus af of dat was wat ik wilde.

Ik voel mij gelukkig met mijn Single zijn ondanks of dankzij de opmerking die ik ooit kreeg van mijn Parijse date. Hij merkte op dat  ik in ieder geval in staat was om mij langdurig te verbinden omdat ik al ‘bewezen had’ enkele langdurige relaties aan te gaan in mijn leven. Excuse me, dus ik mag mij hierbij ‘normaal’ noemen? Hij heeft het vast niet zo bedoeld maar het maakte mij voor de eerste keer pijnlijk duidelijk dat mensen op die manier kunnen kijken naar een langdurige alleenstaande. Je bent in staat je te verbinden dus je bent geen excentriek kattenvrouwtje, rare einzelgänger of whatsoever. Het hebben van een relatie verworden tot een soort lakmoesproef met als verdict ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’.

Ik denk dat ik over het al dan niet hebben of aangaan van een relatie een boek kan schrijven. Er zitten zoveel facetten aan, mitsen maren, duidelijke en onduidelijke factoren. Vooral als je in de buurt bent van de fossielachtige leeftijd waar beslissingen minder impulsief worden genomen en het hoofd het vaak aflegt van het hart. Wat beslist raar is want juist op deze leeftijd is het van belang om dat tij te keren. The heart is all we have toch?

Factoren die een rol spelen zijn dié waarbij het niet alleen draait om jezelf maar waarbij vaak ook anderen zijn betrokken (kinderen  bijvoorbeeld of ouders die op leeftijd zijn en extra zorg behoeven). Hierdoor ga je je keuzes over de toekomst en wie daarin een rol speelt heel selectief wegen.

Daarnaast blijkt dat je kritischer wordt, het is echt waar. Wat ik zie om mij heen is dat mensen niet langer geneigd zijn iemand goed te leren kennen. Dat wil zeggen op het tweede of derde gezicht. Alles moet instant zijn. Mensen willen instant het antwoord hebben of een relatie kans van slagen heeft. Als de verliefdheid er niet in eerste instantie is dan wordt er direct getwijfeld. Daarom denk ik dat dates vaak niet werken. Mijn twee langdurige relaties en grote liefdes van 5 en 17 jaar startten vanuit een vriendschap. Had ik ze bijvoorbeeld op een date leren kennen dan was het misschien nooit tot een tweede afspraak gekomen, ik bedoel maar.

Verder denk ik dat een relatie vaak wordt gezien als redding voor de leegte, de zogenaamde eenzaamheid waar veel mensen bang voor zijn. Ik sprak hierover met een goede bekende die op punt stond van een scheiding na een huwelijk van 27 jaar. Hij verzekerde mij dat hij niet alleen kon blijven omdat het hem niets leek. Alleen bij het woord al kreeg hij rode vlekken in zijn nek. Hij had het nodig om iemand om zich heen te hebben. Een maand later vloog hij voor het eerst samen met zijn nieuwe liefde naar een exotisch oord. De angst om alleen te zijn doet mensen vaak ertoe besluiten om zich dan maar te verbinden (misschien ongeacht met wie dan ook).

Een ander motief voor een relatie is de wens om zich erkend te voelen, zich constant bevestigd te voelen en te weten door een ander. Dat lijkt een wat minder motief om een verbintenis aan te gaan. Natuurlijk is het prettig om je geliefd te weten maar de werkelijke uitdaging ligt toch in het in eerste instantie houden van jezelf, in staat zijn tot het geven van zelfliefde en zelfwaardering. Pas dan kun je ook wat meebrengen in een eventuele relatie en bovendien wordt de hele exercitie dan wat minder uitputtend voor de ander. En is de slaagkans groter.

Wat de intenties ook zijn (behoefte aan een arm om je heen of het hebben van een luisterend oor, vaak gehoord), alles is geoorloofd in het spel van de liefde zolang het met de juiste intenties wordt gespeeld. Mensen zoeken vanuit hun persoonlijke drijfveren maar het is een fabel dat op ‘ieder potje een deksel past’. Misschien ‘an sich’ wel kijkend naar karakter en eigenschappen maar omstandigheden, tijd en factor geluk spelen hierbij een cruciale rol.

Na verschillende fasen en ervaringen kan ik concluderen vandaag de dag dat ik niet langer zoekende ben. Ik ben geheel comfortabel waar ik nu ben en sta. Ik ga niets uit de weg maar ik laat mij niet leiden door de vraag waar ik mijn ideale maatje vandaan haal en of ik hem nog ergens zal vinden. Het is geen onderwerp meer en dat geeft een heel rustig gevoel.  Ik haatte trouwens de term Maatje en Ideaal ook. Ik scheef dit ooit in eén van mijn blogs dat over dating ging jaren terug. Ikzelf keeg in die tijd bij de term maatje visioenen van een totaal sexloos type in een groene parka waarmee het goed toeven was op het plaatselijke winkelcentrum, maar waar de term vurige passie en hartstocht nog op moest worden uitgevonden. Nu ben ik daar gaandeweg de tijd toch wat genuanceerder naar gaan kijken, begrijp ik meer wat er met de term bedoeld wordt en kan hem op een bepaalde manier waarderen.

Speaking over het winkelcentrum ik ga mijzelf vandaag een keukenmachine cadeau doen, ook al ben ik sterk van het consuminderen. Het is per slot van rekening Single’s Day. En dan moeten we het ervan nemen. En bovendien de liefde van de man gaat door de maag; mocht er zich ooit nog 1 aan dienen. Maar die groene parka die laten we thuis. pleazzz!

Ceci n’est pas une pipe

300px-MagrittePipe

René François Ghislain Magritte (21 November 1898 – 15 August 1967) was een Belgische surrealistische kunstenaar. Hij werd bekend om zijn geestige en uitdagende beeltenissen die iets vroegen van de menselijke verbeelding en het voorstellingsvermogen. Hij plaatste vooral gewone objecten in een ongebruikelijke context waardoor de doorgaans pre geconditioneerde kijk op de werkelijkheid op de proef werd gesteld.

Een goed voorbeeld ter illustratie is het bekende beeld van de pijp. Onder het beeld schreef Magritte destijds, “Ceci n’est pas une pipe.” Frans voor “Dit is geen pijp”

Zelf schreef hij daarover:

“De fameuze pijp. Hoe mensen me deze uitspraak verwijten!  Wel, kan deze pijp gestopt worden? Nee, het is enkel een representatie van een pijp. Is het niet? Dus als ik onder mijn tekening had geschreven: ‘Dit is een pijp’ dan had ik gelogen!

— René Magritte (*)

‘Ceci n’est pas une pipe’ wordt vaak gebruikt om aan te geven dat niets is wat het lijkt. Ik kom er steeds meer achter dat René het met deze stelling bij het rechte eind had. Als je kijkt naar de beelden die wij construeren van bijvoorbeeld de samenleving, de netwerken die wij vormen en onze relaties die daaruit voortkomen, dan lijkt het adagio ‘niets is wat het lijkt’ vaak van toepassing.

We vormen ons een beeld van de ander wat we als werkelijkheid beschouwen en we creëren tegelijkertijd ook een beeld van onszelf en de situatie waarin we leven. Dat beeld proberen we vaak ten koste van alles in stand te houden.

We presenteren ons op een bepaalde manier (vaak onder druk van sociale media maar zeker ook onder druk van de omgeving) wat doorgaans neerkomt op een ideale reproductie van de werkelijkheid. De authentieke werkelijkheid wordt hierbij verromantiseerd, mooier gemaakt waardoor een nieuw gewenst beeld ontstaat. We manipuleren, we goochelen met datgene wat we wensen dat de ander gaat zien;  het betere David Copperfield werk.

Hier is niets mis mee. Een persoon mag zich presenteren op de manier waarop hij of zij zich wil tonen.

Maar waakzaamheid is geboden om hier conclusies uit te trekken. Het wordt kwalijk als mensen zich laten verleiden tot het vergelijken van de diverse beelden. Het vergelijken van beelden waarbij werkelijkheid en beelden van de geconstureerde werkelijkheid door elkaar heen gaan lopen. Waarbij het  authentieke zelf, het waarheidsgetrouwe beeld wat bekend is bij de persoon in kwestie tegenover het gecreëerde beeld van de ander of de situatie van de ander wordt gezet. Als dit gebeurt hebben we de spreekwoordelijke poppen aan het dansen.

Dit zorgt namelijk onheroepelijk voor gevoelens van onvrede, machteloosheid en frustratie. Want concurreren met een geconstureerd ideaal beeld van de werkelijkheid is onmogelijk en bovendien het meest wrede wat je jezelf aan kunt doen. Het is een strijd die je niet kan winnen en die ook nog eens eindeloos duurt.

Een alleenstaande moeder die kijkt naar het gezinsgeluk van een bekende die zij vaak op het schoolplein tegenkomt.

De werkzoekende die elke dag de gevierde zakenman voorbij ziet komen in zijn Lexus en die immer klaar lijkt te zijn voor de nieuwe uitdagingen van de dag.

Het pubermeisje dat zich vergaapt aan de hippe mooie en succesvolle vlogger op You Tube die een zoveel interessanter leven lijkt te leiden dan het hare.

Het zijn allemaal gecreëerde beelden die we onszelf laten opleggen door de ander maar die we zelf ook nog eens bekrachtigen door het voor waar en ‘echt’ te interpreteren.

Wat de alleenstaande moeder namelijk niet weet is dat het gezinsgeluk van haar kennis wordt overschaduwd door het overspelige gedrag van de echtgenoot.

Wat de wanhopig werkzoekende zich niet realiseert is dat de succesvolle zakenman nog maar een duimbreed verwijderd is van een burnout waardoor hij zijn levenlang arbeidsongeschikt zal blijven.

Wat het pubermeisje niet kan vermoeden is dat haar idool op You Tube minstens zo onzeker is. Dat zij zich thuis  achter haar camera verschuilt vanwege haar angststoornis en dat You Tube voor haar het enige contact is met de buitenwereld.

Beter is het dus om ons wat vaker te beroepen op Magritte en zijn achterliggende principe die dit zo mooi verduidelijkt. Het gras lijkt vaak groener bij de ander maar is het niet. Iedereen heeft zijn eigen intrinsieke waarheid waar hij of zij mee moet dealen. Het leven test ons en stelt onze moed-en doorzet spieren op de proef. We kunnen een rookgordijn opwerpen, we kunnen het beeld verfraaien we kunnen de schijn ophouden. Evenzo goed kunnen we op ons beurt het beeld wat we voorgeschoteld krijgen van de ander bewonderen, in stand houden en koesteren om wat voor redenen dan ook.

Als we ons maar altijd blijven realiseren: Ceci nést pas une pipe! En daardoor weten dat we een onderzoekende beschouwende houding mogen aannemen. Open moeten staan voor de realiteit. Stoppen met onszelf te vergelijken met een ander. En een helpende hand kunnen bieden als blijkt dat de situatie anders in elkaar steekt dan dat het op het eerste gezicht lijkt.

Het is dat ik niet rook anders zou ik er nu een pijp bij opsteken.

 

“Every fragment of self-talk is a little story in the head that goes around, and then you look at reality through the lens of the little story.” – Eckhart Tolle

 

(*) Bron: Wikipedia

Boeddha en de gelukscoaches

Het blijft een wonderlijk iets de wereld van de zelfhulpgoeroe ’s, gelukscoaches en de 365 dagen ‘Always Be Happy de peppi’ peptalk alwetenden.  Als paddenstoelen schieten ze uit de grond en beloven mooie succesvolle vergezichten voor de eeuwigdurende twijfelkonten, blokkade voelende, geen verbinding makende, faalangstige en zoekende medemens onder ons.

Het leger van probleemoplossers voor hen die vastlopen in het dagelijks leven (met zichzelf of met hun (werk)omgeving) was al een poosje in opmars maar groeit ook in 2017 gewoon door, zo blijkt uit het enorme aanbod en de belangstelling voor deze beroepsgroep.

Het is ook niet verwonderlijk. De samenleving is complex en er worden veel eisen aan de mens van nu gesteld. Het idee van maakbaarheid is diep geworteld in de huidige generatie. Voor alles is een oplossing voor handen een middel, een therapie of een pil.  Zelfverwezenlijking is tegenwoordig geen luxe meer of iets wat op je pad mág komen, nee, het is verworden tot een recht en daarmee logisch, onbetwistbaar én afdwingbaar.

Toegegeven, om de gang naar een ouderwetse psycholoog te maken is vaak een stap te ver, wachtlijsten zijn lang en een stempel ‘gek’ is snel gemaakt door de omgeving, die als het erop aankomt helemaal niet zo tolerant blijkt te zijn als het lijkt (hierbij doelend op met name de werkplek). En daar waar vroeger de priester of de dominee een luisterend oor kon bieden bij allerhande aardse ongemakken is nu een gapende leemte ontstaan; dit soort mensen is namelijk van een uitstervend ras gebleken. Maar de levens- en persoonlijke vraagstukken bleven wél bestaan en werden alleen maar groter in het kielzog van een steeds veeleisender samenleving.

In dit vacuüm kon er een nieuwe beroepsgroep ontstaan waarbij klinkende namen van illustere voorgangers zoals een Anthony Robbins en een  Eckhart Tolle het initiatief namen.

En waarom ook niet? Als mensen er behoefte aan hebben om een zet in de goede richting te krijgen of weer op gang te worden gebracht na een impasse dan kan dit soort hulp van buitenaf uitkomst bieden. En als het nu helpt?…

De vraag is of dat laatste het geval is en of verwachtingen niet te hoog liggen daar waar het de hoop betreft op een beter en mooier leven met alles wat daarbij hoort. Het liefst een leven zonder problemen nadat de onzekere factor in dit alles, het onderwerp zelf, na de interventie weer volledig in balans blijkt te zijn met zichzelf en de wereld om hem heen. Levensdoelen zijn weer duidelijk en blokkades zijn opgeheven, men is van verlost van zijn angsten en een algemeen gevoel van onbehagen heeft plaatsgemaakt voor positiviteit. Althans dat is dus doorgaans de belofte.

Toch blijkt uit de praktijk dat het vaak bij een belofte blijft helaas en dat een serie aan sessies en/of bijeenkomsten niet garant staan voor blijvende gedragsverandering en of geluksbeleving.  Het blijkt dat er voor instant succes meer om de hoek komt kijken dan een optimistisch kritisch gestemde geluksbegeleider met een toolbox  aan helpende inzichten voortkomend uit de psychologie alleen.

Het te klaren klusje blijkt vaak complexer dan gedacht. Veranderen en vooral het échte veranderen van aspecten aan jezelf vereist inzicht, geduld, doorzettingsvermogen, moed en vooral heel veel oefening. Coaches, begeleiders en trainers kunnen helpend zijn om het inzicht te vergroten (en daar zitten hele goede toffe tussen) maar het echte werk begint daarna pas. De omschakeling van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam gedrag. Dat is waar de investering ligt en ook de daadwerkelijke payoff op termijn. En dat is vaak een proces van jaren; jaren van toepassing van het geleerde, het verkrijgen van nieuw inzicht hierdoor, het experimenteren en durven oefenen met nieuw gedrag, continue toewijding en hard werken. Niet zelden confronterend en pijnlijk bovendien. Ook voor de omgeving is dit vaak een ding; zij dient om te leren gaan met een veranderende persoon en dat blijkt in de praktijk niet altijd soepel te verlopen. Veranderen vraagt dus wel iets van je. Deze intrinsieke verandering, de moeite en de tijd die hierin vaak besloten ligt is wat veel mensen zich ontzeggen of te weinig beseffen. En dat is jammer want dat zorgt voor frustratie of een gevoel van onvermogen achteraf. Het gevoel van maar niet dichter bij de heilige graal te kunnen komen; hoe harder je rent (lees: hoe meer boeken je leest of coaches je inschakelt zonder structurele toepassing van het geleerde in de praktijk) hoe onbereikbaarder je doel lijkt. Niet in eerste instantie, nee want in het begin heerst de triomf van het inzicht en de euforie van het NU: ‘nu gaan we het allemaal beter doen’. Maar zodra de weken verstrijken, de handvatten en technieken niet meer ingezet worden, de stemmen van ‘De jongens van 365 dagen succesvol’ vervagen, en men weer over gaat tot de orde van de dag, zo verdwijnt ook de gerichtheid op waar het hem allemaal om te doen was.

Veranderen kan maar je moet er wel wat voor doen,  vraag het maar aan Boeddha.

“Knowing is not enough; we must apply.
Willing is not enough; we must do.”
~Johann Wolfgang von Goethe

 

Onwaarschijnlijk raar maar waar gebeurd

Met A. op een avond het onderwerp besproken van de ‘Onwaarschijnlijke raar maar waar gebeurde verhalen”. Verhalen waarbij ik, haar moeder, een hoofdrol in speelde. Ik dacht dat de rare spannende verhalen op een hand waren te tellen maar ik kon er moeiteloos een top 10 van samenstellen. A. vond nummer 6 het meest engst en spectaculair. Ik moet er wel bij vermelden dat de meeste gebeurtenissen al wat gedateerd zijn dus het wordt tijd voor het maken of het beleven van nieuwe spannende rare events.  Tot die tijd voorlopig de onderstaande selectie.

Nummer 10. Gebeten worden door een Portuguese Man of War (zeer giftige jellyfish) op Curacao. Na de beet leek het alsof ik een infarct kreeg. Vaag herinnerde ik mij dat een jongen aanbood over mijn been te plassen (dat zou namelijk helpen) maar dat ging mij te ver. Uiteindelijk heb ik drie dagen in een ziekenhuis gelegen en heb ik nog dik een half jaar rondgelopen met de rode striemende littekens voluit over bil en been.

Nummer 9. De helse skytrack in Costa Rica waarbij we door het oerwoud werden geloodst en op bepaalde punten vanaf één kant van het bos naar de andere kant werden gelanceerd (in een soort hangtuigje aan een katrol op minimaal 10 meter van de grond). Ik bleef ergens in het midden steken en hing dus in mijn uppie te bungelen ‘ins blaue hinein’. Na een bizar krachtige reddingspoging werd ik door iemand van het team naar de andere kant gesleept. De tocht eindigde in een free fall naar beneden vanaf een toren bovenop de berg in een dichte mist met windkracht 6? Volgens mij huilde ik toen ik mij in het gapende gat van de mist wierp.

Nummer 8. De eerste (en laatste) zeiltocht van V. en ik op het Grevelingenmeer met windkracht 7, zonder vaarbewijs of wat dan ook, na slecht een paar zeillesjes. Net op het punt dat de boot zou kapseizen riep V in  een uiterste noodkreet. Fok los!! Hij had dit al een stuk of tig keer geroepen maar ik hoorde hem niet door de wind en de paniek. Pas op het allerlaatste moment kreeg ik de tegenwoordigheid van geest en deed ik de verlossende actie waardoor de boot weer recht kon trekken. Ik had echter niet in de gaten dat de mast met een weergaloze snelheid mijn kant opkwam en op een milihaartje na langs mijn hoofd zeilde. Een wonder dat ik het kan navertellen. Daarna nooit meer gezeild.

Nummer 7. De keer dat ik mijn haar liet invlechten bij een nogal wilde kapster in Rotterdam West. Zij vertelde mij allerlei verhalen over haar vriend maar sprak duidelijk over hem in de verleden tijd. Ik was in het geheel niet tevreden met het resultaat maar merkte de laatste 10 minuten op dat er op haar toonbank een echt heus pistool lag te shinen. Het leek mij niet het type om ruzie mee te maken dus ik heb gedwee betaald waarna het haar vanzelf is uitgevallen (met de tijd). Ik kon alleen maar raden wat er met haar vriend moet zijn gebeurd.

Nummer 6. De man die mij stalkte tijdens mijn studenten tijd. Hij was er achtergekomen waar ik stage liep (gemeente stadhuis) en stond onverwachts tijdens de lunchpauze voor het raam op de begane grond naar binnen te turen op zoek naar mij. Ik weet nog dat ik in het oog van mijn collega’s zonder tekst of uitleg onder de tafel schoot bang dat hij mij zou herkennen; ik heb er ongeveer een kwartier gezeten en uiteindelijk speelde iedereen het spelletje hide and seek maar mee. Hoe ik uiteindelijk van hem ben afgekomen weet ik niet meer precies.

Nummer 5. De uitnodiging die ik had aangenomen om bij iemand thuis te gaan eten toen ik op rondreis was door de States. Hij woonde in NY in de Bronx. Zijn huis leek op Fort Knox met dubbele hangsloten; alles was hermetisch gesloten. Hier kwam ik pas achter nadat hij mij na het eten onomwonden vertelde dat hij een verre neef was van prinses Christina (lid van ons Koningshuis). Voor de duidelijkheid: hij had een donkere huidskleur, dus dat was beyond absurd. Ik vond het het uitgelezen moment om naar mijn hostel terug te gaan. Gelukkig ontgrendelde hij alle sloten en ben ik in het hier en nu. Pas jaren later las ik het boek ‘American Psycho’

Nummer 4. De man van Hawaii die ik tijdens mijn rondreis had ontmoet en die mij niet los kon laten, al ver nadat ik weer thuis was. Om de haverklap kreeg ik brieven kaarten en foto’s opgestuurd (email was nog niet ingeburgerd kun je het je voorstellen?). Pas toen hij meldde dat hij naar mij toekwam omdat hij met mij wilde trouwen heb ik hem maar onomwonden verteld dat ik in de tussentijd al getrouwd was en een foto van een anonieme man uit de Wehkamp bij de brief gestopt. Niets meer van hem gehoord.

Nummer 3. De keer dat ik geen geld had maar supergraag naar North Sea Jazz wilde gaan. Ik ging er op de bonnefooi naar toe wetende dat het goed zou komen maar ik had alsnog geen kaartje dus wat wil je dan?  Ik heb een uur rondgehangen voor de kassa en de jongen achter de kassa kreeg waarschijnlijk medelijden met mij en liet mij uiteindelijk naar binnen. Best evening ever en nee never been a groupie.

Nummer 2. De dag van de crematie van een lieve vriend die erg beladen was. Mijn ex was ondertussen met zijn ex en ik zou hen samen zien met de kinderen tijdens de plechtigheid. Ik wist niet of ik deze confrontatie zou trekken. Tot op het laatst heb ik getwijfeld (ik werkte die ochtend thuis) en ik heb maar een gebedje gedaan naar boven. Daarna viel alles plots uit; licht, wifi elektriciteit, computer etc. alles. Het was ook heel raar stil. Ik heb de stoppen gecheckt waarmee niets mis bleek te zijn en ik ben naar de buren gegaan omdat ik verwachtte dat er ergens een kabel uit zou liggen. De buren hadden echter geen problemen. Ik ben naar de crematie gegaan in de wetenschap dat J. mij zou steunen. Die avond heb ik over hem gedroomd en hij vertelde mij dat het goed ging met hem.

Nummer 1. Op de ringweg van Antwerpen na een hele fijne avond aangehouden door de Antwerpse politie. Grote alcoholcontrole en of ik wilde blazen. De eerste agent die mij staande hield vertelde mij dat ik moest stoppen en aan de kant van de weg moest parkeren. Ondertussen zag ik echter dat er mensen voor mij in de rij mochten doorrijden. Ik reed door naar agent nummer 2 en klaagde mijn nood: “Maar zij mogen doorrijden”. Hij begreep mij verkeerd en meende te verstaan dat zijn collega tegen mij had gezegd dat ik  mocht doorrijden. Dus hij maakte een ‘ga maar door’ gebaar met zijn hand. Wat te doen? Ik trapte hem op zijn staart en reed door met klamme handjes bang dat ze achter mij aan zouden komen rijden,  hetgeen gebeurde. De agent reed beurtelings achter mij, naast mij en toen weer achter mij.  Het machtsvertoon ging nog even door en toen dropen ze plotseling af. Waarom ze mij alsnog niet hebben laten stoppen? Beats me.

Hebben jullie een leuk spannend sterk verhaal. Share it with the crowd. Het leukste spannendste of gekste verhaal krijgt iets leuks spannends en geks opgestuurd 🙂

Que sera sera

Nu ben ik nooit echt heel goed geweest in het vak geschiedenis. Ik had niets met het uit mijn hoofd leren van gortdroge feiten en in mijn tijd was het motto in de klas: geweest is geweest en niets meer aan doen. Twee geschiedenisleraren zijn in mijn herinnering blijven hangen.  Mijnheer Knijnendijk, ook wel liefdevol Knijntje genoemd, omdat hij een beetje wezenloos  was en altijd gekleed ging in kleurig gestreepte strak zittende truitjes die behoorlijk kinderlijk overkwamen en niet echt samengingen met zijn pluis-sikje. De échte held in dit verhaal is Mijnheer Litjes. In de wandelgangen ook wel Raspoetin genoemd omdat hij er gewoon zo uitzag. Hij was van het type onconventioneel; dat bleek uit zijn verschijning: gitzwart haar stijl achterovergekamd met indrukwekkende zwarte baard en diepgroene onverschrokken ogen. Zijn stijl van lesgeven was ook alles behalve allerdaags te noemen.  Steevast ging hij op een willekeurige tafel zitten bij aanvang van de les en sommeerde ons om direct onze boeken dicht te doen. Vervolgens declareerde hij ins Blaue Hinein over allerhande hoogtepunten uit de geschiedenis waarbij hij de meest gruwelijke gebeurtenissen niet uit de weg ging, integendeel, hij leek er een Spartaans genoegen in de scheppen om sommige details tot op het weerzinwekkende bot uit te diepen.  Wij  hingen dan ook aan zijn lippen met elke bloederige moord, veldslag of wat dan ook op dat moment zijn aandacht had.  Op de wijze waarop hij vertelde voltrokken de gebeurtenissen zich bij wijze van spreken voor onze ogen. Snuivende bebloede paarden hinnekend en dampend van de angst en de pijn; de klas was die ochtend verworden tot strijdtoneel waarop Napoleon zegevierde. De keren erna waren we getuige van Griekse taferelen waarbij keizers werden vergiftigd door hun verleidelijke overspelige minaressen en kregen we een inkijkje van de wijze waarop Caligula zijn slaven liet onthoofden in de arena door ze diep in te graven, alleen hun hoofden waren nog zichtbaar om er vervolgens met de botte bijl langs te gaan. Zou daar het “je kop niet boven het maaiveld uitsteken’ vandaan komen?  Anyways niet echt voer dus voor de tere kinderziel. Dit soort verhalen waren wel de perfecte illustratie dat het er niet altijd vreedzaam aan toe gaat in de wereld en bovendien dat het leven niet altijd eerlijk is. Een waardevolle les. Helaas hadden we Mijnheer ‘geweldige’ Litjes maar voor  1 jaar en kwamen de jaren erna nietszeggende slaapverwekkende fossielachtigen voor in de plaats waardoor  ik het vak destijds zo snel als ik kon liet vallen omdat ik er totaal niet de toegevoegde waarde van kon inzien.

Tot de gebeurtenis van afgelopen week …

Mijn  E (12 jaar) moest voor geschiedenis  een bijdrage leveren aan een gemeenschappelijke groeps presentatie. Zijn onderdeel zou gaan over Spanje en Karel de Grote.  Omdat hij het lastig vond en ik zo’n  pamperende ouder ben (je kent ze wel) ben ik in mijn hulpvaardige bui zelf de Google catacomben ingedoken. Wat eerst een makkie leek op een zondagmiddag mondde uit in zuchten,  kreunen en hoofdpijnaanvallen van mijn kant. Ik stuitte op een weerzinwekkende feitenkennis waar geen touw meer aan vast te knopen was en waarbij de verschillende bronnen elkaar ook nog eens  tegenspraken. Dit was het moment van bad vibes en slechte visioenen van vroeger.  Even werd ik weer in de tijd teruggeworpen van mijn eigen desolate geschiedenislessen en verwenste ik deze überijverige niet van deze wereld zijnde geschiedenisleraar Herr D. van E, die kinderen van 12 jaar totaal overbodige nonsens liet leren.Who cared about Karel de Grote  en zouden ze daar later echt mee vooruit komen in de wereld? Konden de kinderen niet beter onderwezen worden in hoe een huis te kopen, hoe te stemmen, hoe te solliciteren? Tot overmaat van ramp  heb ik ook het Roelandslied nog verkeerd uitgelegd aan zoonlief waardoor hij  bij overhoring door Herr D. prompt een onvoldoende kreeg. De rest van de jongens trouwens ook omdat zij besloten  hadden maar helemaal niets in te leveren. Tja 12 jaar en dan het Middeleeuwse Spanje moeten beschrijven; ik snap dat dat zo ongeveer even ver weg staat als hier tot de maan, qua belevingswereld dan. Ik kwam warempel  zelf in opstand over dit alles, daar kon Karel de Grote nog een puntje aan zuigen.

Hoe dan ook; zoonlief kreeg een herkansing maar nu moest hij voor straf (omdat Herr D. het resultaat van de gehele groepsexercitie als bijzonder aanmatigend had ervaren) een HELE verhandeling schrijven over Spanje in de Middeleeuwen; vroeg, midden én laat. Herr D. had er dreigend bij vermeld dat hij E. diepgaand aan de tand zou voelen. Het sidderde bij mij zelfs nog even na en ik heb dagenlang last gehad van plaatsvervangende faalangst. Na een stevige opvoedkundige toespraak aan zoon en dat hij toch echt even gas moest gaan geven, kwam hij na een week met ‘De Verhandeling’ op de proppen  en ik moet zeggen: ik was onder de indruk.

Omdat mijn hulp werd gevraagd voor het naleeswerk heb ik mij met de nodige tegenzin wederom over het onderwerp gebogen, maar ja alles om ‘The Son’ te helpen nietwaar. Wat ik verwacht had gebeurde niet. Het langzaam knikkebollend wegzakkend, luidruchtig gapend en  hier en daar met de rode pen in de weer om wat opmerkingen op te kladderen, het bleef uit.

Ik kwam erachter dat het hier om een verdomd interessante tijd ging. Even alle veldslagen en pieterpeuterige hoofdpijnachtige feitjes ter zijde. Wat mij triggerde is het feit dat dit hele gebied de nodige machtswisselingen kende waarbij de Christelijke invloed in eerste instantie dominant was. We spreken dan over de vroege Middeleeuwen, jawel . Gaandeweg werd deze Christelijke grondhouding verdrongen door de invloed van de Islam die steeds meer oprukte. Alhoewel de Islam de meest overheersende godsdienst was in de Tussenperiode kon het zo zijn dat het Christendom werd getolereerd en beide godsdiensten  een soort van vredig naast elkaar konden bestaan. Dit kun je nu nog terugzien in het straatbeeld in Cordoba waarbij kerken op een steenworp afstand staan van de minoretten.  In de late Middeleeuwen raakte de Islam desondanks weer  op de achtergrond en rukte het Christendom op om er definitief te blijven. Beide godsdiensten bleken in beginsel dus prima samen te kunnen gaan en van kruistochten danwel tereurachtige toestanden was geen sprake. Wat toen kon blijkt dus nu niet te kunnen? Waar slaan we dan nu de plank mis?

Gedreven door dit inzicht raakte ik bijzonder enthousiast en prompt zaagde ik mijn zoon door in een urenlang gesprek  waarin ik dit gegeven probeerde uit te leggen aan hem. ‘Een mooie brug tussen de elementen uit het verleden ( de geschiedenis) en het nu’ jubelde ik . Uiteindelijk viel hij uitgeput in slaap (the poor thing) en moest ik het loslaten.  De link tussen het verleden en het heden; ik zag hem opeens duidelijk voor mij. En plots kreeg ik ‘Een Mijnheer Litjes’ openbaring; het besef dat geschiedenis als vak toch echt zijn nut heeft!  Mits de link tussen de actualiteiten en de gebeurtenissen van weleer wordt gelegd en een poging wordt gedaan om hier lering uit te trekken. Waarmee we in het  hier en nu ons voordeel kunnen doen. Helaas gebeurt dat dus te weinig.

Instinctief voelde ik dat Mijnheer Litjes dit destijds beoogde, op zijn manier proberen om onwillige leerlingen toch dit besef mee te geven; dat geschiedenis zijn nut heeft en leuk gebracht kan worden bovendien.  Een mooi inzicht na een zomaar nietszeggend dagelijks voorval. Ik zou hem willen  meegeven dat ik met terugwerkende kracht zijn inspanning heb gewaardeerd. Bij deze dus.

Geluk

lays

Gisteren kreeg ik van een vriendin een zoals dat heet ‘opbeurende’ tekst opgestuurd. Je kent ze vast wel, het internet staat er vol mee en op FB word je ermee doodgegooid. Oneliners, diepzinnige quotes die je door de ergste dalen van het leven heen moeten helpen indien nodig. Voor elk zielenroerselen ding dat mogelijk speelt in je leven is er een passende spreuk te bedenken. De thema’s zijn breed en schuwen hemeltergende zaken niet: zelfacceptatie, verlies, liefdesverdriet, en ga zo maar door, het houdt niet op. Op Pinterest staan ze allemaal mooi gegroepeerd op een rijtje mocht je behoefte hebben aan een ‘verkwikkende hart onder de riem’ steker.  Het mooie is ze kloppen ook meestal tot op vervelends toe. Vaak is er gewoon geen speld tussen te krijgen. Totdat ik dus gisteren de tekst van Abraham Lincoln onder ogen kreeg. Althans zijn naam stond eronder. Deze luidde: “De meeste mensen zijn zo gelukkig als zij zich voornemen te zijn”.

Lincoln bedoelde daarmee dat je jezelf gelukkig kan maken door het te willen. De veronderstelling dat je geluk afhankelijk is van anderen en wat zij al dan niet doen of dat geluk afhangt van de condities waarin je leeft, gelden als beperkende factoren voor de mate van je geluksgevoel. Abraham zag het als een keuze om gelukkig te zijn. Door in het hier en nu  bewust te kiezen voor het geluk kun je het geluk ook makkelijker toe laten.

Om eerlijk te zijn verwarde dit mij een beetje, a lot mag ik wel zeggen. Ik bedoel,  soms gebeuren er dingen in je leven die je nu eenmaal niet tot vreugde stemmen en die bepaald niet bijdragen aan je geluksgevoel. Aan de andere kant vind ik het ook een mooie omdenker (i hate that word) maar goed het schijnt dat iedereen meteen snapt wat hiermee wordt bedoeld. Het is natuurlijk best een hopeloos triest gebeuren als je je leven lang wacht op de juiste condities om zogenaamd geluk te kunnen ervaren. De fantastische carrière, het gelukkige gezin met hond en kat en 1,8 kind (of was het 2,8?), de liefde van je leven, het gedroomde koophuis, de uitgebreide vriendenkring, de mooie reizen naar verre oorden, kortom you get the picture. Op zich doe je jezelf te kort om daarop dwangmatig te gaan zitten wachten, want face the facts: de condities zullen nooit 100% zijn. Er zal altijd iets op af te dingen zijn. Heb je je mooie huis bijvoorbeeld dan gaat alsnog je lievelingskat dood. Heb je dan uiteindelijk je droombaan loopt je partner weg, win je na 100 jaar die f*cking lotto stort het vliegtuig neer (zoals Alanis Morisette het al zo mooi bezong in Isn’t  ironic). Er zijn mensen die altijd maar zoekend zijn, je kent ze vast. Op zoek naar wie ze zijn, wat ze nu echt willen in het leven en blijven zoeken, al dan niet met hulp van coaches, trainingen en ondertussen de mooie dingen die op hun pad komen lijken te missen. Ze blijven maar krampachtig zoeken naar het geluk of gelukservaringen, maar zien het niet hoewel ze er met hun neus bovenop staan.

De uitspraak van Abraham blijft mij toch bij. Hij is des te opmerkelijker als je ervan uitgaat dat deze illustere president van zijn vier kinderen er slechts 1 de volwassen leeftijd zag bereiken. Drie kinderen stierven vroegtijdig. Als gevolg daarvan werd  zijn vrouw door de stress die dit opleverde voor korte tijd naar  een mental asylum gestuurd. Abraham Lincoln zelf leed lange tijd aan wat toen doorging voor ‘melancholy’. Hedentendage zou dit worden aangemerkt als een klinische depressie. Misschien is het gegeven dat hij vasthield aan het idee dat de menselijke geest gecontroleerd wordt door een hogere macht reden om aan te nemen dat hij vertrouwen had in de loop der dingen en de onafwendbaarheid ervan. En daardoor makkelijker kon komen tot acceptatie. ‘Accept the things you can not change and change the things you can’. En dat zijn motto was om in de tussentijd te genieten van de dingen die er wél zijn en daar je geluksbeleving uit te halen, hoe klein dan ook. Maar dat vul ik zelf in hoor…

Geluksbeleving kan er ondanks alle narigheid, zijn op elk moment van de dag maar je moet er voor willen kiezen, je moet jezelf ervoor willen openstellen. Die beleving zit dan wellicht niet altijd  in het grote maar vaak veel meer in het kleine. Een klein gebaar een gevoel dat je overvalt, een klein berichtje, iets wat je krijgt of wat je aan een ander geeft. Het hoeft allemaal niet zo veelomvattend moeilijk of groots te zijn. Het goede doen voor jezelf en voor een ander daar zit het hem doorgaans in.

Helaas kan ik het Abraham  niet meer vragen Maar ergens deep down denk ik dat hij het wel een beetje met mij eens is.

“When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That’s my religion.”
― Abraham Lincoln

…en oh ja soms is het gewoon allemaal even shit. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan kauw je snel een zakje Lays chips weg en dat maakt ook gelukkig!

Right In your Face Book

Ditmaal een verzameling van random gebeurtenissen in en rondom huis die uw couch potato (miss deesonsofa) eerder heeft gepubliceerd op FaceBook.

Met E en A naar de stad gefietst. Het kostte nogal wat moeite ( understatement ) om E achter de laptop vandaan te trekken. Onderwijl kijkend naar een melkopschuimer bij de bijna failliet verklaarde V&D merkt Eremo op dat ik echt een coole moeder zou zijn als ik hier mi-ni-ma-le tijd aan zou besteden. “Hou je aan het snelheidsprogramma mam dan ben je pas echt goed bezig. Meestal lukt je dat namelijk niet je bent eigenlijk best heel erg langzaam’. Met het snelheidsprogramma doelt hij op het feit dat we net 3 spijkerbroeken voor hem hebben gekocht in exact 5! minuten. Ik kijk naar de schuimer en dan naar E, geef mijzelf nog 180 seconden en word ter plekke de vleesgeworden verpersoonlijking van ‘Het Snelheidsprogramma’. Het kost enige zelfopoffering (want zonder schuimer naar huis) maar hey at least i am cool!

Na een drukke dag ben ik onaardig naar Happy de Hapster, onze kat die ongelooflijk aan het miepen is door te krabben en te miauwen aan de slaapkamerdeur (terwijl ik de kinderen naar bed breng en ze probeer stil te krijgen). “Hou je kop” roep ik tegen Happy omdat het gemiauw genadeloos doorgaat. Prompt krijg ik een por van Eremo of ik alsjeblieft niet zo onaardig wil doen want het betreft hier namelijk een ‘levend wezen’ en tegen een levend wezen doe je toch niet zo onvriendelijk. Ik sputter nog tegen dat Happy echt een kat is en geen mens en dat ze hier heus niet van slag door raakt. Eremo is niet voor één gat te vangen. “Ja maar, wat nou als ze een kat van Mars is en ze zo miauwt omdat ze ons wil laten weten dat er iets aan de hand is met de aarde en dat er een groot gevaar dreigt…” Daar zou ik niet op zijn gekomen. Vanaf vanavond bekijk ik Happy met heel andere ogen. Ik zal nooit meer “Hou je kop!” tegen haar zeggen. Want zoiets zeg je niet tegen een kat…van Mars notabene.

Terug van een rondje skaten/longboarden in het Kralingse bos met E en A. Bij thuiskomst antwoord ik misschien wat afwezig op Azoias vraag (wat heel goed mogelijk is want ze stelt er ongeveer 1000 per dag). Ik hoor Azoi plots peinzend zeggen (terwijl ze haar gezicht vlak voor die van mij houdt en mij indringend aankijkt): “mam ik voel dat onze connectie aan het verslappen is”. Zucht…

“Alstublieft neemt u deze maar mee” zei het meisje alleraardigst achter de kassa bij de plaatselijke buurtdrogist. Ze knipoogde er nog net niet bij toen ze mij het monstertje meegaf. Verbeeldde ik het mij of keek ze mij wat meewarig aan?
Kippig als ik ben ( lost my glasses in Paris) gooide ik het in mijn tas en bedankte haar vriendelijk. Mijn voorgangster in de rij kreeg het niet aangeboden dus it was my lucky day. Thuis aangekomen ontdekte ik dat het ging om een anti rimpelcreme…succes binnen 2 weken gegarandeerd.

En de zomerzwoelheid maakt wat los in een mannenbrein. Mijn revenge op mijn granny anekdote van gisteren, want ja iets moet mij uit het slop trekken. En mijn wensen worden verhoord. Ik loop nietsvermoedend naar mijn auto nadat ik vandaag uit de bewuste E lijn ben gekropen, want warm, klam en een tetterend Weib tegenover me die ongenereerd en luid aan het facetimen is. Een man die regelrecht uit een Spike Lee movie lijkt te zijn weggelopen passeert mij op links en iets in mij trekt zijn aandacht. Hij glimlacht vriendelijk en groet mij met ‘hallo prinses!’ Ik moet er ook om lachen en terwijl ik mijn sleutel in het slot draai en dank je wel zeg, lacht hij erachter aan: ‘ja je bent echt een prinses; een mooie elegante vrouw’. Ik moet nu breder lachen en zeg nogmaals dankjewel terwijl ik mijn auto instap. Toevallige ontmoetingen…leuker kunnen we ze niet maken!

In een overvolle trein en een schattig heerschap van een jaar of 24 vraagt of ik wil zitten. Ik lach vriendelijk terug en weiger zijn aanbod. “Wilt u echt niet zitten?” Hij kijkt mij aan met zijn blauwe ogen. “Nee hoor zeg ik echt niet”. Hij richt zich weer op zijn boek. Na een paar seconden vraagt hij: “Moet u lang?” Nu begin ik te twijfelen. Ik zie er toch niet zwak, ziek, misselijk of hoog bejaard uit mag ik hopen. “Nee hoor zeg ik Rotterdam of uhhh nee toch niet uhhhh Laan van Noi ja dat was het!” en ik lach er opgelucht bij.  Ik zie hem nu echt denken: ‘dus toch een typisch gevalletje van hoogbejaard!’ Ik probeer op mijn hipst weg te lopen bij het verlaten van de trein.

Oef er kruipt een spinnetje tegen mijn koffiekopje op in de ruimte waar ik zit. Dan valt hij op de tafel. Ik laat hem even gaan en net op het moment dat ik denk ‘strakjes even in een plantenbak zetten’ zet mijn buurvrouw er met een triomfantelijke harde klap een leeg koffiebekertje op. Ze kijkt mij aan met een blik alsof ze hiermee een geweldige daad heeft verricht voor deze dag. Ik kijk beteuterd voor mij uit.ik denk niet dat we ooit heel close zullen worden.

Goed app gesprek met mijn dochter 🙂 ik weet nu hoe ze mij ziet!

11-7 11:13] Azoia ♡: Er is en elyjan
[11-7 11:13] Azoia ♡: Hoe schrijf je dat eigenlijk
[11-7 11:13] Daisy: Wat is een elyjan?
[11-7 11:13] Daisy: Ahaaaaaaa
[11-7 11:13] Daisy: Een alien!!!!
[11-7 11:14] Daisy: Hahaha ik lach me een deukje
[11-7 11:14] Daisy: Alien
[11-7 11:14] Azoia ♡: Ooww zo schrijf je het
[11-7 11:14] Daisy: Zo schrijf je het
[11-7 11:14] Azoia ♡: Hahahah
[11-7 11:14] Azoia ♡: Deukje
[11-7 11:14] Daisy: Dat is een eng gek beest uit de ruimte
[11-7 11:14] Azoia ♡: Weet ik
[11-7 11:15] Daisy: 😀☺
[11-7 11:15] Azoia ♡: Hahaha net ala jij
[11-7 11:15] Azoia ♡: Als
[11-7 11:15] Daisy: Hahaha ik wilde het net zeggen!!!!!

Azoi zit in haar Chuckie angst fase nadat ze per toeval op een link van de griezel had geklikt. Overal meent ze hem nu te zien en ze eist dat ik haar door het huis heen vergezel, uit angst om het moordzuchtige secreet tegen te komen. Misschien dat ze daarom een wat gelijksoortig gedrag vertoonde, gisteravond in bed voor het slapen gaan. Ze vond een bepaald persoon die ter sprake kwam beslist een ‘stomme kip’ waarna ze er (na een beklemmende stilte en met diepe stem) op liet volgen: ‘ja ik heb nu eenmaal ook mijn zwarte kant…..moeder…’ Ok hammer house of horror last episode.

Ik ben echt geen watje een pussy of een slapjanus. Maar soms bekruipt je zo’n gevoel…. Gisteren was ik in gesprek met zo’n lekkere oerhollandse stevige no nonsense vrouw. Net toen ik een hopeloos verhaal wilde ophangen over het feit dat ik god christ mijn hele zomervakantie zou gaan opofferen voor het opknappen van de kinderkamers (de moed zinkt mij al bijvoorbaat in de schoenen, een hyperventilatie ligt op de loer) was zij mij voor. Ze vertelde mij dat ze net eigenhandig de hele woonkamervloer eruit had gesloopt-volgens mij met een nagelschaartje- en dat ze daarna zelf ‘het vloertje’ (100m bij 100m of zo iets) zou gaan leggen. Ze keek erbij alsof dit haar dagelijkse bezigheid was en spuwde ondertussen wat vloersplinters tussen haar tanden weg. Ik stond er wat moedeloosjes bij. How to become a Wodan Woman?

Ik lig met Azoi nog even gezellig in bed te kletsen maar het is nu echt tijd om te gaan slapen (ben zelf ook moe na een nogal lange dag). Net op het moment dat ik dat in de groep wil gooien zegt ze overtuigend:”ik ben vanaf nu je man”. Ik trek mijn wenkbrauwen eens flink op en denk er het mijne van terwijl ik haar met zware stem tegen mij hoor zeggen: “Yo schat ga slapen!”

Met Azoi op hels koopavontuur want zaterdagmiddag 24 graden en midden in het centrum van Rotterdam. Ter hoogte van de Westersingel (rond China Town) bekijkt Azoi de overstekende mensen met volle belangstelling vanuit de auto. “Die man lijkt op een Chineees” zegt ze terwijl ze de man in kwestie met haar ogen volgt. “Dat is hij ook” merk ik op. “Hoe weet je dat? Vraagt ze. “Omdat hij er gewoon heel heel erg op lijkt”…

Sexuele voorlichting tijdens het avondeten. E (11) stelt voor het eerst zomaar spontaan wat vragen die ik natuurlijk op een Krampachtig Doodnomale Wijze probeer te beantwoorden. Ware het niet dat ik A (8) letterlijk ineen zie krimpen bij mijn uitleg. Navraag leert dat zij grote walging voelt bij het gebruik van het woord -sex- en of we dat ‘please please please’ kunnen vervangen door ‘piep’. Ze wordt er nl echt onpasselijk van. En daarom kan het dat ik mijzelf op een gegeven moment uiterst serieus hoor zeggen: ‘dus, als je heel graag met iemand wil piepen dan is het handig voordat de piep begint je afspreekt om het veilig te doen zodat je achteraf geen spijt krijgt van al dat gepiep’.

Dilemma over de paardenposter uit de Penny van Azoi. Op de ene zijde staat er een vrolijk galopperend ponypaardje die er ogenschijnlijk veel zin in heeft en op de andere kant staat er een foto van twee paardjes wit en zwart die gezellig naast elkaar staan. Welke ze nu moet ophangen vraagt ze zich in vertwijfeling af. “Het ene ponypaardje staat voor doorgaan en niet opgeven en de andere paardjes staan voor liefde. Welke mam moet ik nu kiezen?” Zware keuzes op de zaterdagavond….

In de supermarkt in de rij . De zeer dikbuikige man verzucht tegen zijn dochter(?) dat ze alles nu wel hebben. Klaarblijkelijk heb ik het eerste deel van de grap gemist met andere omstanders een moment erna; ik hoor alleen zijn antwoord: “Alles wat waardevol is hangt onder een afdakje”. Hij zou toch niet bedoelen??…Ik kijk naar zijn enorme buik, mijn ogen dwalen onwillekeurig af naar beneden en ik draai mij snel weer om brrrrrr…niet-aan-denken ik wil hier weg!!!

Even een goed gesprek met Azoi bij het naar bed brengen. Of Sinterklaas nu wel of niet bestaat wilde ze weten. Ik vroeg haar wat haar hart haar ingaf. In dat geval bestaat hij wel besloot ze. “Maar krijgt hij wel een invaller als hij dit jaar met pensioen gaat? Je had toch gezegd mam dat hij met pensioen zou gaan??” Uhhh ja dat had ik inderdaad aangegeven maar kijkend in die hoopvolle puppieogen hoor ik mijzelf zeggen: “Nou ja, hij heeft er nog niet echt iets concreets over gezegd de laatste keer dat ik hem mailde dus waarschijnlijk is hij toch fit genoeg om te komen en stelt hij zijn pensioen nog een jaartje uit”. Zucht….#trapped

Lekker onderweg met mijn rondje hardrennen Even stoppen voor de rek en strekoefening. Achter mij parkeert een auto in en twee oudere mensen stappen zoals dat heet krakkemikkerig, hijgend en bijna botten brekend de auto uit. In de deuropening staat dochterlief met armen over elkaar heen geslagen het tafereel ongeveer 5 minuten gade te slaan; op neutrale toon hoor ik haar zeggen: “gaat het?”

“Nee natuurlijk niet trut” hoor ik haar vader zeggen. “Help ons liever eens een handje”
Okeee toegegeven dat zei haar vader niet. Dat dacht ik zelf.

Vanochtend een algeheel gevoel van malaise; moe, allerlei dingen aan mijn hoofd en voorzie: ‘dit wordt een k*t dag’. In de rij van de koffiecorner in het ziekenhuis waar ik werk vraagt een dame mij een appelbroodje te pinnen. Zij zit in een rolstoel en is zichtbaar meerzijdig verlamd. Ik pak haar portemonnee uit haar tas en zachtjes fluistert ze haar pincode in mijn oor. Ik merk op dat het misschien verstandig is als ze haar beurs niet in het voorvakje houdt ivm eventuele diefstal. Ze kijkt mij aan en vertelt mij onomwonden dat het leven sowieso1 groot gevaar voor haar is. Ik begrijp het zonder verdere woorden; of haar geld al dan niet wordt gestolen is een ding geheel onderaan haar waarschijnlijk lange zorgenlijst. Ik overzie plots mijn mogelijkheden en stap uit mijn gevoel van moedeloosheid# Een onverwacht moment van bewustwording.

Ondertussen in huize weltevree:
Azoia’s tand zit dramatisch los maar hoe ik ook aanbied haar te helpen (ijsblokes in de aanslag, doekjes in mijn achterzak, nummer 112 paraat) niets helpt; ze is vastbesloten. Aldus Azoi: ze wil niet scheiden van haar tand ‘waarmee ze al zoveel heeft meegemaakt’.

Vintage markt op Katendrecht voor de hip & happening. Gezellig sfeertje met bio food en hier en daar wat vintage kraampjes. Bijna lopen we in op een rij van wachtende mensen. Benieuwd wat hier te doen is. Met een Uiterst Serieus Gezicht zie ik een koffiedame achter de ‘counter’ gekookt water opschenken op een aantal koffiepotjes met daarop een doodnormale filterhouder met daarin waarschijnlijk doodnormale koffie. Dit is wel weer eens verfrissend om te zien naast de gehypte hysterie van tegenwoordig over dé beste koffieboon, dé beste manier van zetten van espresso en cappuchino en alle barista kunsten daaromheen. Ik trek mijn wenkbrauwen op en waag te zeggen: “Leuk zeg back to basic”. Naast mij hoor ik de stem van een meisje die net aan de beurt is en alle handelingen met een chirurgisch oog voor detail gade slaat. ‘Ja, écht slow koffie!” voegt zij eraan toe.

Slow koffie??? SLOW KOFFIE??? Hoor ik dat goed??? En dan weet ik het plots zeker; hier is sprake van een generatiekloof en ik ben definitief een fossiel.

Pasen; het verhaal van vergeving, een nieuw begin, en wonderen. Azoi blijft bij het paasontbijt bij haar standpunt. “Ik geloof erin dat Jezus heeft geleefd en aan het kruis is gestorven maar niet dat hij is opgestaan daarna. Dat kan namelijk niet!”. Ik probeer meestal op dergelijke momenten er iets educatiefs in te gooien. “Je hoeft dat ook niet te geloven, dié specifieke gebeurtenis; maar op zich is het geloven in wonderen wel mooi, het kan je kracht geven, hoop en inspireren. Vervolgens noem ik een paar voorvallen die je op zijn (paas)best beslist wonderbaarlijk mag noemen. Zoals het verhaal van een 10 jarige jongen die droomde van zijn opa die uit zijn bed stapt en dan voor zijn bed instort. De volgende ochtend vertelde zijn moeder hem: “je opa is vannacht gestorven”. De jongen zei dat hij het al wist. Het bleek precies zo gegaan te zijn als in zijn droom.Of het verhaal van een moeder die haar peuter bekneld zag liggen onder een gigantische truck. Ze twijfelde geen moment en met bovenmenselijke kracht liftte ze de truck een stukje op en redde daarmee het leven van haar peuter. Het verhaal van wonderen bevalt Azoi wel. Het is even stil. “Het is echt een wonder dat mijn haar zo lang is en tot op mijn billen hangt” jubelt ze.

Ja life is a wonder…

‘Gekleurde bloemetjes in tha face’ Piet

FUHUUUUUHHHuck ik dacht dat ik zou ontsnappen aan de hele zwarte pieten en DENK discussie. Er is al zoveel over gezegd en geschreven. Omdat iedereen tegenwoordig overal een mening over heeft buitelen de denkbeelden (al dan niet onderbouwd of overdacht) over elkaar heen en zorgen voor  de nodige reuring. Gemoederen moeten nu eenmaal worden beziggehouden anders wordt het saai. En niets zo’n dankbaar onderwerp als een onschuldig oer hollandse kindertraditie (namelijk het sinterklaasfeest ) bij kop en staart nemen en dat koppelen aan god christ zwaar heftige, kopfschmerzende onderwerpen zoals rassendiscriminatie, eeuwenlange onderdrukking, stigmatisering en negatieve beeldvorming. Je zou bijna vragen welke ‘he or she’ deze niet logische link in den beginne heeft weten te leggen maar dat terzijde.

Ik had dit alles dus lekker langs mij heen willen laten gaan, knabbelend aan mijn chocolade letter, ik heb godbetert wel andere dingen om mijn hoofd over te breken. Het geheel een beetje laffig afdoend in de zekerheid  dat mijn kids in ieder geval opgegroeid zijn in de ‘echte’ sinterklaastraditie en niets van de voorpret door de hele discussievorming eromheen hebben hoeven missen.

Maar de humorvolle blog van Nicolumn  (https://niccolumndotcom.wordpress.com/2016/06/01/ik-ben-een-witte-kuttekop-die-stinkt-naar-kaas/) vol met kwinkslagen en lekker zwaar verbaal geschut zette mij aan het denken.  Maak ik mij misschien schuldig aan vermeend racisme door in het nabije verleden (A. is dit jaar voor het eerst een non-believer) te hebben genoten van het sinterklaasfeest, de kwestie te negeren en mij niet betrokken te voelen? Of laat ik mij dit nu opleggen? En hoe komt dat dan? Speelt moedeloosheid een rol omdat het een discussie is die tot nu toe alleen maar tot patsstellingen leidt, eindeloos is en enkel gebaseerd is op emoties die nu  eenmaal sterk zijn gekleurd? (Ok woordspeling niet bewust gedaan, het zou zomaar verkeerd opgevat kunnen worden, stel je voor).

Het is niet zo dat ik mij in een geheel neutrale positie bevind. Ik ben immers ook in het verleden uitgemaakt voor Cambodjaan, Chinees, Pinda en uhhh Eskimo?? Op de middelbare school merkte een docent over mijn opstel op  dat Indo’s nu eenmaal niet de Nederlandse taal  machtig zijn en dat dat mijn lage cijfer verklaarde (really? Ja really! en dit is nog geen eens zo heul lang geleden, niet 100 jaar ofzo). Deze opmerkingen heb ik naast mij neergelegd;  de stereotype tante Lien sketches alsmede de stigmatiserende Lonnie reclames heb ik nooit als storend ervaren. Ik heb  aan het begin van de zwarte pietendiscussie wel een proef op de som genomen. Ik ben toevallig in Het Bezit (ook een woordspeling en nee niet vanuit een koloniale overtuiging, mark my words)  van een paar lieve vrienden met de kleur van een ebony houtje. Bij navraag aan mijn kinderen of zij misschien aan desbetreffende vrienden moesten denken als zij zwarte piet voorbij zagen huppelen keken zij mij aan ‘if i totally lost it all’ en dan bedoel ik mijn verstand. Voor mij was toen de kous af, then en there. Ik heb de discussie losgelaten en mijn eigen plan  getrokken.

Maar ik kan niet in andermans ziel kijken  zo ook niet in de ziel van mijn gekleurde medemens. Hoe gevoelig iemand is of niet, zich al dan niet aangesproken voelt om een vermeend onschuldig beeld. Het hangt af van zoveel verschillende dingen.  Misschien gaat het nog geen eens om zwarte piet an sich, maar om een collectief achtergesteld gevoel door de eeuwen heen, misschien betreft het wel een diepgewortelde rouw in het DNA, overgedragen van generatie op generatie. Maar misschien is het allemaal wel banaler en wordt het thema gebruikt om zich persoonlijk op te kunnen profileren hetgeen Sylvana nu wordt verweten.

Nu zag ik laatst ook een interessant filmpje voorbijkomen over een sinterklaasintocht uit 1935 waarbij de pieten zonder uitzondering wit waren en sinterklaas wiebelend als een malloot op zijn paard zat.(http://www.welingelichtekringen.nl/opinie/376007/opzienbarende-video-de-intocht-van-de-sint-in-1935-geen-zwarte-piet-te-bekennen-wel-veel-witte-pieten.html). Klaarblijkelijk is er tussen toen en nu ook het enige veranderd. Veranderen kan dus wel.

Het is goed als culturele tradities meegroeien met de culturele mores van dat moment. Op zich is dat een interessant sociologisch gegeven en kan alleen maar worden toegejuicht omdat er klaarblijkelijk  sprake is van een vrije  en tolerante omgeving waarin dit zich kan ontwikkelen. Maar met dien verstande dat er ook respect is en blijft voor de diepgewortelde traditie van de mensen die hier ook een gevoelsmatig belang aan hechten. Met liefde en aandacht voor de kernwaarden van de eigen cultuur. De crux is dus om elkaar halverwege te vinden. Daarom is de ‘roetveegpiet’ een aardig compromis in het geheel waar beide ‘strijdende’ partijen zich toch in zouden moeten kunnen vinden. Maar is ‘de bloemetjes in tha face’ piet gewoon (nog net) een brug te ver.